Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 22,48 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 22,48 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

Położna. Nauka i Praktyka - O czasopiśmie

Zawód położnej to niezwykle ważny element nowoczesnego systemu ochrony zdrowia. Współczesna położna podejmuje wiele zadań, wymagających wysokich kwalifikacji i odpowiedzialności, a jej zakres obowiązków jest ściśle określony przepisami prawnymi. Jednocześnie położnictwo to jedna z tych dziedzin medycyny, która wymaga od personelu medycznego stałego poszerzania swojej wiedzy, nabywania nowych kwalifikacji, bycia na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Kwartalnik Położna. Nauka i Praktyka to naukowe pismo będące profesjonalną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, adresowane do położnych, studentów uczelni medycznych o kierunku położnictwo oraz do wszystkich osób zainteresowanych zdobywaniem lub poszerzaniem wiedzy z zakresu położnictwa.

Na łamach kwartalnika publikowane są prace oryginalne, przeglądowe, poglądowe, kazuistyczne, historyczne. Wszystkie artykuły dobierane są pod kątem ich wartości merytorycznej, a przed publikacją recenzowane. Można tu też znaleźć fachowe lekcje języka angielskiego, przygotowane specjalnie pod kątem potrzeb tej grupy zawodowej, a także ciekawe wywiady. Artykuły publikowane są w następujących działach: nauka i dydaktyka, praktyka, historia, aktualności, kalendarium, wywiad/sylwetka, angielski dla położnych.

Rada naukowa »


Redakcja:

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska - redaktor naczelny
dr n. med. Grażyna Bączek - zastępca redaktora naczelnego
dr n. med. Barbara Kozakiewicz - zastępca redaktora naczelnego
mgr Aleksandra Werczyńska - sekretarz redakcji

Częstotliwość ukazywania się:

kwartalnik

Wydawca:

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

ISSN:

1898-6862

Punktacja:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 22,48 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 22,48 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

KSIĘGARNIA INTERNETOWA PZWL - prowadzona przez: Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.
KONTAKT Z BOK - adres e-mail: wysylkowa@pzwl.pl; infolinia: 42 680 44 88. Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Ważne sprawy | Formy płatności | Sposób, koszty i czas dostawy | Reklamacje i zwroty | Regulamin | Ochrona danych osobowych
e-Booki | Dla autorów | Informacje prasowe | Oferty pracy | Mapa serwisu | Polityka prywatności | English version