Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie

Redaktor naczelny:Dorota Kobierzewska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W bieżącym numerze:

W wiosennym wydaniu Analizy Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie tematem przewodnim są po raz kolejny „recepty pielęgniarskie”. Redaktor naukowa czasopisma Dorota Kilańska dzieli się osobistymi refleksjami dotyczącymi nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych… dzień po. Artykułowi towarzyszy komentarz eksperta mówiący o praktycznym aspekcie tej zmiany, a także oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia.

W dziale porad prawnych ekspert Jacek Cudny analizuje praktyczny aspekt podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wprawdzie upłynęło już kilka miesięcy od wprowadzenia regulacji podwyższających wynagrodzenia, mimo to nadal toczy się wiele dyskusji wokół tego tematu. Warto zatem bliżej poznać procedury wdrażania i funkcjonowania podwyżek w realiach naszego systemu ochrony zdrowia.

Zapraszamy także do lektury artykułu dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus na temat książeczki zdrowia dziecka jako indywidualnej dokumentacji medycznej. Przypominamy, że od 2016 roku przywrócono obowiązek wydawania jej rodzicom lub opiekunom dziecka przez szpitale położnicze.

W nowym dziale „Pacjent w opiece długoterminowej”, który powstaje pod nadzorem merytorycznym dr n. o zdr. Marioli Rybki, konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, można zapoznać się m.in. z nowymi standardami opieki nad wkłuciem centralnym i obwodowym, procedurami używania odpowiedniego sprzętu z zachowaniem bezpieczeństwa, czynnikami wpływającymi na jakość opieki zdrowotnej.

Polecamy też artykuły wzbogacone o plany opieki pielęgnacyjnej, przygotowane na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP. W tym numerze przedstawiamy Zastosowanie ICNP w studium przypadku pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki.


KSIĘGARNIA INTERNETOWA PZWL - prowadzona przez: Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.
KONTAKT Z BOK - adres e-mail: wysylkowa@pzwl.pl; infolinia: 42 680 44 88. Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Ważne sprawy | Formy płatności | Sposób, koszty i czas dostawy | Reklamacje i zwroty | Regulamin | Ochrona danych osobowych
e-Booki | Dla autorów | Informacje prasowe | Oferty pracy | Mapa serwisu | Polityka prywatności | English version